ÇEVRE POLİTİKAMIZ

San Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz doğrultusunda, “Sürdürülebilir Çevre” kavramından hareketle, doğanın korunmasına katkıda bulunmakta ve tüm üretim faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacı ile çalışmalarımızı planlamakta, uygulamakta, kontrol etmekte ve değerlendirmekteyiz.

Geri dönüşümü destekleyerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacak atık yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmekteyiz.

Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlıyoruz.

Sera gazları, zararlı emisyonlar ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik faaliyetleri yaygınlaştırıyoruz.

Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara uymaktayız.

Enerji hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve kimyasal atıklarımızın (atık yağ, kontamine katı atıklar, kontamine ambalajlar vs) düzenli olarak depolama ve lisanslı ilgili firmalara verilmesi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ürünlerimizin tasarım ve üretim süreçlerinde kullandığımız yüksek teknoloji ve yalın yaklaşım sayesinde çevreye verilmesi muhtemel zararları minize ederek çevre kirliliğini önlemek için taviz vermeden çalışıyoruz.

Mal ve hizmet tedarik ettiğimiz kuruluşların çevre koruma konusunda bilinçlendirilmesini sağlıyor ve onları yönlendiriyoruz.

Toplumsal çevre bilincinin kazandırılması ve aşılanmasının doğaya ve içinde yaşadığımız habitata karşı en temel sorumluluklarımızdan biri olduğunun farkındayız.