ŞİRKET POLİTİKAMIZ

San Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izleyen ve karşılayan, güvenilir tedarikçilerden temin ettiğimiz hammaddeyi yüksek teknoloji ve yalın üretim metotlarıyla işleyip rekabetçi ürünler sunarak bir dünya markası olmayı hedefleriz.

Uluslararası kalite standartlarına, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerine, operasyonumuzun gerektirdiği tüm yasal ve düzenleyici şartlara ve temel değerlerimiz olan SAYGI, SAMİMİYET, DÜRÜSTLÜK; GÜVEN, KARARLILIK, ŞEFFAFLIK, BİRLİKTELİK, VEFA, DOSTLUK, SEVGİ, HOŞGÖRÜ ilkelerine bağlı kalmak suretiyle mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak ve ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini iyileştirmek tüm çalışanlarımızın ortak görevidir.

Şirket Politikasını Destekleyen Kalite Hedeflerimiz

  • Paydaşlarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın vizyonunu sürekli genişleteceğiz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde inovatif çözümlerimiz, teknolojik uygulamalarımız ve entelektüel sermayemiz ile yönlendirici bir güç olacağız.
  • Verimliliğimizi arttırmak için iş süreçlerimizi sürekli izleyecek ve geliştireceğiz.
  • Tedarik zincirimizdeki iş ortaklarımızın performansını değerlendirecek ve gelişimlerine katkıda bulunacağız.
  • Operasyonel mükemmelliği çalışanlarımızın etkin katılımıyla sağlayacağız.
  • Entelektüel sermayemizi ve kuruluşumuzun teknik bilgi birikimini arttırıp verimli biçimde kullanacağız.
  • Karlılık hedeflerimize ulaşmak için etkin planlama ve kontrolü sağlayacağız.
  • İş etiği ve ahlakını koruyup kuruluşumuzu bu yöndeki ilkelerinden taviz vermeyeceğiz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yasal mevzuatlara uygun hareket edeceğiz.
  •