SORUMLU SATINALMA POLİTİKASI

San Metal Sorumlu Satınalma Politikası, tedarikçilerin iş yapış şekillerinin San Metal değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için hazırlanmış ve tüm tedarikçiler tarafından uyulması zorunludur. Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda San Metal, tedarikçileri ile yaptığı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Tedarikçilerimiz, kendi tedarikçileri için bu politikayı hazırlamalı ve uygulama prensiplerini oluşturması beklenmektedir. Mevcut tedarikçilerimizin bu politikaya uyumu tedarikçi denetimleri ve periyodik yapılan tedarikçi değerlendirmeleri ile garanti altına alınmaktadır.

Sorumlu Satınalma Politikamızdaki ayrıntılar aşağıda açıklanmıştır.

Çocuk işçi; Tedarikçilerde yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmaz. Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Zorla Çalıştırma; İnsan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez. Hiçbir çalışanından işe başlamadan önce teminat yatırması, kefalet vermesi veya kimliğini emanete bırakmasını istememelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır. Bu gereklilik, yüksek faizli borç karşılığı, istek dışında senetli, sözleşmeli, köle/esir, göçmen çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsar.

Ayrımcılık; Tedarikçiler, etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar, kabul eder, farklılıkların korunması ve geliştirilmesi için önlemler alır ve çalışanları için fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayırımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder. Tedarikçiler aynı şekilde çalışma ortamında cinsiyet ayrımına yönelik politikalara müsamaha etmeyeceklerini taahhüt ederler.

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü; Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.

Taciz; Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

Ücretlendirme; Tedarikçiler, çalışanlarına ödenen ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, iş yaptıkları ülkenin yürürlükteki iş mevzuatlarına uygun olmalıdır.

Çalışma Saatleri; Tedarikçiler, çalışma saatleri ve izin hakları konusunda bulundukları ülkede yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

Uygulama Prensipleri

San Metal, tedarikçilerine yapılan denetimlerde, tedarikçilerinin bu politikadaki kurallara uyumu sorgulanır, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenir ve takip denetimleriyle de yapılan iyileştirmeler kontrol edilir.

San Metal, geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin, çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir.

San Metal, tedarikçi çalışanlarının bu politikaya uyumsuzlukları rapor etmelerini teşvik eder ve rapor etmelerini bekler.

Bu politikadaki kuralların ihlali hakkında bildirimde bulunmak için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir.
Web: www.sanmetal.com.tr
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 262 751 09 69

San Metal, bu politikaya aykırı tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder.

San Metal, tedarikçinin bu politikaya aykırı şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanabilecek hiçbir misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Tedarikçiler, bu politikanın revize edilmesi halinde revize politikayı kabul etmeyi ve benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.