İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirket kültürü ve değerlerine uygun yetkin insan kaynağını San Metal’e kazandırmak, eğitim ve gelişim odaklı süreçleri ile motivasyon ve bağlılıklarını artırmak, sürdürülebilir yüksek performansı teşvik ederek kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan sistemleri geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamızın temel amacı “İnsan” ve “Sürekli İyileştirme” odaklı İnsan Kaynakları sistemi ile şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda “Sürekli Gelişim”i mümkün kılmaktır.